kfz21 je systém na evidenciu motorových vozidiel, ktorý sme vyvinuli pre nemeckú verejnú správu. Používa sa v celých spolkových krajinách Hesensko.

kfz21 je súčasťou balíka produktov Viato a mimo spolkovej krajiny Hesensko sa predáva pod označením Viato-Z.

Z technického pohľadu je to trojvrstvová databázová aplikácia Microsoft SmartClient – IIS Webserver – MS SQL Server.

kfz21

Owi21 je automatizovaný systém na spracovanie správnych deliktov rôznych druhov, predovšetkým dopravných priestupkov.

Je to Smartclient aplikácia bežiaca bez inštalácie v internetovom prehliadači. Systém spracováva niekoľko miliónov priestupkov ročne. Vyvinutý bol v spolkovej krajine Hessensko, momentálne je nasadený vo viacerých spolkových krajinách po celom Nemecku.

owi21

Moderný GIS (geografický informačný systém) pre mestá, podniky a inžinierske kancelárie. Vďaka schopnosti reagovať na požiadavky vyše 2 tisíc zákazníkov, je INGRADA už 20 rokov zárukou stability a profesionálnej spolupráce v oblasti digitálneho spracovania geografických údajov.

INGRADA