Owi21 je automatizovaný systém na spracovanie správnych deliktov rôznych druhov, predovšetkým dopravných priestupkov.

Je to Smartclient aplikácia bežiaca bez inštalácie v internetovom prehliadači. Systém spracováva niekoľko miliónov priestupkov ročne. Vyvinutý bol v spolkovej krajine Hessensko, momentálne je nasadený vo viacerých spolkových krajinách po celom Nemecku.