Moderný GIS (geografický informačný systém) pre mestá, podniky a inžinierske kancelárie. Vďaka schopnosti reagovať na požiadavky vyše 2 tisíc zákazníkov, je INGRADA už 20 rokov zárukou stability a profesionálnej spolupráce v oblasti digitálneho spracovania geografických údajov.